Oglny angielskiKonwersacjePrzygotowania do EgzaminowAngielski w biznesie o PracyAngielski w pigulceSpecialny angielskiDla dzieci
Pakiet Rodzinny
5 plus


Przygotowanie do egzaminów

Kursy NO PANIC przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego:
 • FCE.
 • CAE
 • TOEIC
 • UBELT(specjalistyczny egzamin dla branży medycznej)
 • CPE
 • IELTS(w wersji Academic i General)

Przygotowanie egzaminacyjne zawiera:

 • Lekcję wstępną podczas której nauczyciel sprawdza poziom ucznia,
  jego dotychczasowe przygotowanie, zapoznaje się z jego
  oczekiwaniami związanymi z wynikiem egzaminu, proponuje tok
  i długość nauki.
 • Szczegółowe przedstawienie uczniowi formy i zasad egzaminu
  (części egzaminu i techniki egzaminacyjne).
 • Zajęcia z lektorem. Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych
  niezbędnych do zdania egzaminu.
 • Korektę prac pisemnych. (Część ćwiczeń przygotowywana jest przez ucznia poza czasem lekcyjnym i sprawdzana przez nauczyciela prowadzącego).
 • Nadzorowanie i raportowanie postępów w nauce.

  Miejsce zajęć:

  • KRAKÓW i okolice. Zajęcia w domu ucznia lub miejscu przez niego wskazanym.